Allergi

Oslo Akupunktur

Allergisk rhinitt er en tilstand der kroppen reagerer på luftpartikler som hos de fleste ikke gir symptomer. Det er derfor en overreaksjon av immunforsvaret, som ikke finner sted hos friske personer. 

Kroppen frigjør histamin når den er i kontakt med et allergen. Histamin er en naturlig stoff som kroppen produserer som forsvar.  Resultatet blir en reaksjon som gir de velkjente symptomer som rennende/tett nese, nysing, kløende/rennende øyne og astma-lignende symptomer.

Det er slik at man deler luftveisallergier inn i to hovedgrupper: sesongbetont allergi og helårsallergi. Forskjell på  de to gruppene ligger i  at kroppen reagerer på forskjellige typer partikler i luften. Noen typiske allergener er gress, støv og mugg, hvor pollen er den vanligste.

I kinesisk medisin brukes begrepet "Vind" for å beskrive kroppens reaksjon på pollen og andre allergifremkallende luftpartikler. Dette er interessant fordi disse partiklene spres med vinden og mange opplever at plagene forverres av vind.

Sesongallergi

Sesongbetont allergi kjennes vanligvis som pollenallergi fordi dette er en reaksjon på pollen i spredningssesongen. Sesongen varer ofte fra februar til august, og når man opplever symptomer er avhengig av hvilke type pollen man reagerer på. En av de vanligste reaksjonene skjer i kontakt med  pollenbjørkepollen, som har spredning fra slutten av april til begynnelsen av juni. 

Det er mulig å  være allergisk mot flere typer pollen som or og hassel, gress og burot. 

Når personer med pollenallergi opplever at de får ubehag ved å spise rå frukt og grønnsaker skyldes dette en kryssreaksjon mellom allergener i pollen og i rå frukt/grønnsaker. Dette gjelder særlig bjørkepollenallergikere. 

Når en kryssreaksjon oppstår så er det fordi de allergifremkallende stoffene i pollenet likner på proteinene som er i den aktuelle maten. 

Akupunktur kan gis forebyggende  utenom sesongen, eller for å dempe de aktuelle symptomene i sesongen. Forebyggende går behandlingen ut på å styrke forsvarsenergien i kroppen og dermed forhindre eller redusere pollenplagene. Forebygging kan man gjøre om høsten, etter at sesongen er avsluttet eller 4-6 uker før årets sesong.

Når pollensesongen har startet er hensikten med behandlingen å lindre de akutte plagene. Behandlingen tilrettelegges individuelt mot de plagene som akkurat du har. Akupunktur kan kombineres med vanlige medisiner eller kan brukes alene.

Nålene øker blodsirkulasjonen til neseslimhinnene og slimhinnene i øyet. Pasienten opplever en svakere reaksjon på pollenpartiklene, og får også mer væske til å rense bort pollenpartiklene han eller hun blir utsatt for. I tillegg er med på å redusere kløe, rennende nese og trøtthet.


Hellårsallergi

Kronisk eller helårlig allergi skyldes som oftest overfølsomhet mot pelsdyr eller midd, og symptomene kan vise seg året rundt. Katteallergi er den mest vanlige formen for kronisk allergi i Norge, men allergi mot hund, hest og andre pelsdyr forekommer også.

En del personer reagerer allergisk på midd. Midd finnes i husstøv, og kalles derfor ofte støvallergi eller husstøvallergi. Ved dyreallergi kan man reagere på døde hudceller, også kjent som flass, eller partikler fra dyrets spytt eller urin. Det kan være lurt å unngå det dyret man er allergisk mot. Hvis man utsettes for en allergikilde, for eksempel at man har klappet en hund, er det lurt å ikke ta seg i ansiktet, men  vaske hendene straks. 

Symptomene for hellårsallergi ligner de som oppstår ved pollenallergi, selv om  nesetetthet ofte er verre ved kronisk allergi. Katt- og middallergenene er små og trenger gjerne ned i de nedre luftveiene, noe som kan føre til astmaplager.

I tillegg til tiltak i hjemmet, kan akupunktur også bidra med å lindre symptomer og jobbe med den underliggende årsaken ved helårsallergi. 

tilbake til forsiden