Nyheter og Artikler: Blogg
Her kan du lese nyheter, trender, tips og mye annet...

Vi kan nok ikke sikre oss hundre prosent, men det er likevel mange tiltak vi kan gjøre for å forebygge sykdommen.
Den viktigste er rett og slett god håndhygiene! Putt desinfiserende middel i vesken din og til dine kjære, desinfiser hendene ofte, ikke ta deg til ansiktet eller leppene. Host og nys i et papirtørkle og kast det eller...

Ja, det er mange som gir uttrykk for at allergisymptomene har startet allerede. Som du vet er allergisk rhinitt en tilstand der kroppen reagerer på luftpartikler som en overreaksjon av immunforsvaret.

Kvinner i Vesten er blant de i verden som synes å være mest plaget i overgangsalderen. Tre av fire norske kvinner oppgir at de har hetetokter og at 10 til 20 prosent opplever hetetoktene som svært plagsomme.

Fillers og Botox har blitt utrolig populære metoder for å deale med blant annet: alderstegn. Det folk flest ikke vet er at det finnes et mer naturlig alternativ som kan hjelpe å behandle disse tegn pluss andre hudproblemer.