Nyheter og Artikler: Blogg
Her kan du lese nyheter, trender, tips og mye annet...

Kvinner i Vesten er blant de i verden som synes å være mest plaget i overgangsalderen. Tre av fire norske kvinner oppgir at de har hetetokter og at 10 til 20 prosent opplever hetetoktene som svært plagsomme.