Klassisk Akupunktur

Oslo Akupunktur

Ordet akupunktur kommer av de latinske ordene acus, som betyr nål/spiss, og punktur, som betyr punktere/stikke.  

Akupunktur  kommer fra Kina og har eksistert som behandlingsmetode i over 2000 år.     Det brukes tynne sterile engangsnåler som føres inn i spesifikke punkter som ligger på energibaner eller meridianer og dekker hele kroppens overflate.

I klassisk akupunktur støtter man seg til teorier i tradisjonell kinesisk medisin i tillegg til teorier innen vestlig medisin.

 I TKM (Tradisjonell Kinesisk Medisin) blir sykdom og smerter sett på som ubalanse i kroppens energisystem. Målet med akupunktur er å gjenopprette energibalansen i kroppen. Dette gjøres ved å stimulere/styrke hvis det er for lite energi eller roe ned hvis det er behov for det. 

I tillegg til akupunktur finnes det  flere behandlingsformer i tradisjonell kinesisk medisin (TKM); blant annet kinesisk urtemedisin, kostholdsterapi, moxa (varme som appliseres  på akupunkturpunkter), kopping, Tuina-massasje og treningsformer som Qi Gong og Tai Chi.

Kopping

Kopping har blitt brukt like lenge som akupunktur og er en del av Tradisjonell Kinesisk Medisin , den  tar sikte på å benytte undertrykk til å bedre sirkulasjonen i huden/muskulaturen og i kroppens indre organer der blodforsyningen er dårlig, for eksempel etter en skade. Dypvevsmassasje med vakuum er en videreutvikling av kopping. 

Kopping utføres med sugeskåler av glass, gummi, metall eller en maskin som øver negativt trykk ved å skape undertrykk.   Normalt får koppene sitte i ro i 5-10 minutter.  Kopping kan også brukes til å massere med, ved at en kopp beveges i et bestemt mønster over huden.

Målet ved kopping og vakuumbehandling er å «åpne» lukkede, kalde områder, og eventuelt dempe aktiviteten i stressede varme områder. 

Kopping brukes blant annet ved muskel- og leddsmerter, nakkesleng, hodepine, migrene, dårlig blodsirkulasjon eller som støtteterapi ved annen form for behandling.

Tilbake til Behandlingstilbud

Tilbake til Forsiden