Begynner du å kjenne allergisymptomer?

28/03/2021

Ja, det er mange som gir uttrykk for at allergisymptomene har startet allerede. Som du vet er allergisk rhinitt  en tilstand der kroppen reagerer på luftpartikler som  en overreaksjon av immunforsvaret.

Kroppen frigjør histamin når den er i kontakt med et allergen. Histamin er en naturlig stoff som kroppen produserer som forsvar. Resultatet blir en reaksjon som gir de velkjente symptomer som rennende/tett nese, nysing, kløende/rennende øyne og astma-lignende symptomer.

I kinesisk medisin brukes begrepet "Vind" for å beskrive kroppens reaksjon på pollen og andre allergifremkallende luftpartikler. Dette er interessant fordi disse partiklene spres med vinden og mange opplever at plagene forverres av vind. 

Akupunktur kan brukes både som  forebygging og behandling av de verste symptomene, det vil si å behandle i forkant av sesongen, starten av januar for eksempel hvis du reagerer på de første tegn til våren, eller når sesongen er allerede i gang.

Les mer om sesongallergi, hellårsallergi og symptomer her