Overgangsalder

Oslo Akupunktur

Vestlige kvinner er blant de i verden som synes å være mest plaget i overgangsalderen. Tre av fire norske kvinner oppgir at de har hetetokter og at 10 til 20 prosent opplever hetetoktene som svært plagsomme.  

Noen kvinner ønsker ikke å bruke østrogen, og akupunktur har vist seg ved klinisk erfaring og forskningsstudier å være et godt alternativ i kampen om å lindre symptomer som: hetetokter, svettebølger, humørsvingninger, slapphet og tretthet, hjertebank, søvnproblemer, nedsatt hukommelse og konsentrasjon, m.m.

I tradisjonell kinesisk medisin mener man at kvinner har et automatisk nedkjølingssystem så lenge de menstruerer. Kineserne tenker at akupunktur kan bidra til at nedkjølingssystemet fungerer også hos kvinner i overgangsalderen.  

Akupunktur kan benyttes som et supplement eller som et alternativ til hormonbehandling. 

Tilbake til forsiden