Stress

Oslo Akupunktur

Hva er Stress?

Stress er blitt en del av vårt moderne samfunn. Mange nordmenn er belastet med høye stressnivåer og plager som er assosiert med stress.  Stress er av mange oppfattet som noe negativt, men kan også være positivt og motivere oss til å oppnå mer.

Når vi utsettes for stress setter det i gang en «fight and flight» reaksjon, en fundamental kroppslig respons som forbereder oss til å kjempe og rømme. 

Ved vedvarende stress over lang tid, som svært mange erfarer i hverdagen, virker denne reaksjonen mot sin hensikt og skader oss både fysisk og psykisk. 

 Hvorfor akupunktur? 

Akupunkturforeningens medlemmer møter pasienter med stressrelaterte symptomer hver dag.      Plager som følge av indre spenninger og stress kan være angst, depresjoner, uro og søvnløshet, men også tilstander som ryggsmerter, magesmerter, irritert tarm for å nevne noen få. 

Akupunktur er en enkel, medikamentfri og trygg behandlingsform som kan brukes ved stress og stressrelaterte sykdommer.     Målet er å få nivåene av stresshormoner i blodet  ned, at beredskapsreaksjonen i kroppen slipper og at pusten går saktere. Pasientene rapporterer om indre ro, klarhet og oversikt.   Behandling med nåler gir nærmest ingen bivirkninger når den utføres av akupunktører med solid utdannelse. En sikker og trygg behandling.    Akupunktur fungerer også fantastisk forebyggende, og mange pasienter kommer jevnlig til behandling når de kjenner at stressnivået er i overkant høyt.

Les mer om Behandling av Stress og stressrelaterte lidelser på akupunktur.no

Tilbake til forsiden